PRIPREMA / PROVEDBA EU PROJEKTA

Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, pa se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.

Kvalitetna priprema EU projekta podrazumijeva pripremu natječajne dokumentacije koja je propisana natječajem, često na unaprijed propisanim obrascima i platformama. Nakon što se izvrši priprema EU projekta isti se prijavljuje na natječaj a provedbena tijela vrše njegovu evaluaciju. Po dobivanju pozitivne odluke o sufinanciranju projekta, pristupa se sklapanju ugovora između nositelja projekta (prijavitelja/investitora) i provedbenih tijela natječaja.

Investitor najčešće sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti, vlastitim sredstvima ili poduzetničkim kreditom. Isto tako, investitor financira i sve neprihvatljive troškove (npr. neprihvatljive projektne aktivnosti, PDV, amortizaciju itd.). Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti definirana je u uputama za prijavitelje. Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski, u pravilu za troškove nastale tijekom provedbe projekta. Konzultantske usluge sve su češće prihvatljivi trošak za sufinanciranje, što prijaviteljima uvelike olakšava posao.

Osim kvalitetne pripreme EU projekata još je bitnija njihova provedba, što je vrlo često puno kompleksniji postupak od same pripreme jer uključuje postupke nabave i izvještavanja provedbenih tijela prema jasno i strogo utvrđenim pravilima. Postupci nabave ovise o vrijednosti nabave i statusu prijavitelja (da li je obveznik javne nabave ili nije). Veća vrijednost nabave podrazumijeva i kompleksniji postupak. U fazi izvještavanja provedbenih tijela koje je također regulirano jasnim i strogim pravilima, od istih se potražuje nadoknada nastalih troškova na projektu (onih projektnih aktivnosti koje su ocijenjene kao prihvatljive). To se također radi na unaprijed propisanim obrascima (ZNS – Zahtjev za nadoknadom sredstava), uz koje se prilažu dokazi o nastalim i plaćenim troškovima te izvršenim projektnim aktivnostima.

Kvalitetna priprema EU projekta nužna je da bi se uopće dobio ugovor o sufinanciranju projekta, no ugovorna obveza prijavitelja je i pravilno provesti i završiti projekt u definiranom roku. U pripremi i provedbi EU projekata imamo veliko i vrlo pozitivno iskustvo, te vam sigurno možemo pomoći i sa vašim EU projektom, od početka do kraja.

Više o europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pogledati ovdje.

Kontaktirajte nas