Krediti za poduzetnike / zastupanje

Usluga krediti za poduzetnike jednako namijenjena poduzetnicima početnicima odnosno fizičkim osobama sa planom osnivanja poduzeća, kao i aktivnim poslovnim subjektima odnosno poduzećima koja su već na tržištu. S obzirom na bogato iskustvo u nastupu i komunikaciji sa kreditnim i jamstvenim institucijama u državnom i privatnom vlasništvu (HBOR, HAMAG-BICRO, poslovne banke itd.), za svaki smo projekt u mogućnosti pronaći idealni izvor financiranja i razvijati ga u tom smjeru. Ovisno o vrsti ulaganja, ponekad je otvorena mogućnost odabira kreditne linije koja najviše odgovara potrebama klijenta/investitora (ili kombinacije više njih), dok je ponekad taj izbor sužen. Svaka kreditna linija ima svoje uvjete i prateću dokumentaciju (unaprijed predviđene obrasce – zahtjeve, izjave, tablice, upitnike i sl.), koje je nužno popuniti na odgovarajući način i sukladno Poslovnom planu/Investicijskoj studiji. Osim toga, nije svaka kreditna linija namijenjena svim poduzetnicima i vrstama ulaganja (neke su linije primjerice namijenjene konkretno za početnike, mlade, žene, fizičke osobe sa planom osnivanja poduzeća, samo poduzeća starija od dvije godine itd.). U nastavku navodimo neke od aktualnih i najpovoljnijih kreditnih linija za poduzetnike i početnike, u čijoj realizaciji vrlo uspješno posredujemo i to najčešće po modelu “ključ u ruke”.

KREDITI ZA PODUZETNIKE HAMAG-BICRO-a

ESIF ZAJMOVI

ESIF zajmovi izvrsna su prilika kako za poduzetnike početnike ili one u nastajanju (sa planom osnivanja poduzeća), tako i za aktivne poduzetnike iz sektora mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Uz najniže kamatne stope na tržištu koje se kreću već od 0,5% (do 1,5%), uz mogućnost počeka do godine dana, bez troškova obrade i/ili rezervacije sredstava te bez valutnog ili kamatnog rizika (kamate su fiksne), započeti ili unaprijediti poslovanje nikada nije bilo povoljnije i lakše. ESIF se zajmovi dijele na dva investicijska programa (Mikro do 25.000,00 eura i Mali do 50.000,00 eura) te jedan program za obrtna sredstva (do 25.000,00 eura).Investicijski se zajmovi moraju potrošiti unutar roka od 6 mjeseci, dok se zajmovi za obrtna sredstva troše unutar 3 mjeseca nakon provedenog ulaganja. I jedni i drugi su isključivo namjenski i služe budućim (novim) investicijama što znači da refinanciranja, reprogrami, zatvaranje postojećih obveza i slično nije moguće. Investicijski zajmovi koriste se uglavnom za ulaganja u osnovna sredstva (nekretnine, oprema, uređaji, strojevi, alati itd.), pri čemu se i kod ovih zajmova može alocirati do 30% iznosa zajmova u obrtna sredstva (minimalno 70% mora biti alocirano prema osnovnim sredstvima za rad).Obrtna sredstva služe pokrivanju tekućih troškova – najma poslovnog prostora, plaća (bruto), režija, sirovina, repromaterijala, zaliha itd., ovisno o vrsti poslovne aktivnosti. Prijavitelji na ESIF zajmove mogu biti registrirana poduzeća ali i fizičke osobe sa planom osnivanja poduzeća. Posebne ponude i popuste na naše usluge pripremili smo i za jedne i za druge.

ESIF ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih Financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno se odobravaju zajmovi u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.. Uvjeti su slični kao i za klasične investicijske zajmove (Mikro i Male), uz iznimku kamate koja iznosi već od 0,1% (za mljekarski sektor), odnosno od 0,5% do maksimalno 1% za ostale sektore.Više o ESIF zajmovima HAMAG-BICRO-a možete saznati ovdje.

TREBA MI ESIF ZAJAM

KREDITI ZA PODUZETNIKE HBOR-A (IZRAVNO I/ILI PUTEM POSLOVNIH BANAKA)

PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA

Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice. Najviši iznos kredita iznosi 2.000.000,00 kn, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, osim za kredite u iznosu do 700.000,00 kn kod kojih je moguće kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.Više o ovoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.

INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Više o ovoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.Više o ovoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.

ESIF KREDITI ZA PODUZETNIKE

•ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti i koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima. Način kreditiranja je isključivo putem poslovnih banaka a više o ovoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.

•INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva. Način kreditiranja je isključivo putem poslovnih a više o ovoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.

OSTALI KREDITI ZA PODUZETNIKE HBOR-a

IZVOZ, INVESTICIJE JAVNOG SEKTORA, EU PROJEKTI, OBRTNA SREDSTVA, FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE
Više o ovim kreditnim linijama možete saznati ovdje.

TREBA MI KREDIT HBOR-a

KREDITI ZA PODUZETNIKE POSLOVNIH BANAKA

Većina poslovnih banaka koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske ima kreditne linije predviđene za poduzetnike, iako najčešće iste nisu namijenjene početnicima. Uvjeti kreditnih linija razlikuju se od banke do banke, a ovise o poslovnoj politici svake od njih.

TREBA MI PODUZETNIČKI KREDIT

Kontaktirajte nas